Historia

Buildab AB startades 1997 av Arne Nilsson. Genom att Anders Wihlborg kom in i verksamheten 2004 fick vi ett välbehövligt kompetenstillskott på mark- och anläggningssidan och bolaget An:s bildades. Vi kunde nu anta större utmaningar i egen regi.

Företaget har vuxit i en hälsosam takt och från att ha varit 10 anställda sysselsätter vi idag ca 35 personer. Huvudkontoret ligger i Äspinge i Eslövs kommun och därifrån har vi nära till så gott som hela södra Sverige, men vår primärmarknad är givetvis Skåne.

Adress i Skåne:​

Buildab AB

Äspinge 704

241 94 Eslöv​

​Kontaktuppgifter:

Tel 0413-311 91

Fax 0413-311 91

info@buildab.se